Política de vendes

 

1  CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Aquestes condicions de contractació s’apliquen a totes les compres fetes a la web www.akiarabooks.com, titularitat d’AKIARA books, SLU (d’ara endavant AKIARA), domiciliada a la Plaça del Nord, 4, pral. 1a, de Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 46.248, foli 7, full B 514.169, amb el NIF B-67144550 i el VAT ESB-67144550. Per a qualsevol consulta, podeu enviar un correu electrònic a info@akiarabooks.com o bé trucar al telèfon 93 217 20 31, en horari comercial.

Aquestes condicions de contractació tenen per objecte descriure i informar l’usuari de les condicions que s’apliquen a les compres fetes online a través de la web www.akiarabooks.com dels productes que en cada moment s’ofereixen. Es complementen amb la informació que es fa constar a l’apartat «Termes legals» de la web i amb la que consti per a cada producte en particular.

Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment per AKIARA, però es procedirà immediatament a publicar-les de manera que puguin ser conegudes sempre prèviament per l’usuari.

 

2  COMPROMÍS DE L’USUARI

L’usuari manifesta conèixer i acceptar aquestes condicions, pel sol fet de validar la comanda de qualsevol dels productes que AKIARA ofereixi a través de la web www.akiarabooks.com en la modalitat de comerç electrònic, segons la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic.

L’usuari es compromet a proporcionar informació veraç. En el cas de menors, caldrà que els pares, tutors o representants legals donin el seu consentiment exprés. Tenint en compte que AKIARA no pot comprovar la veracitat de les dades que proporcioni l’usuari, es reserva el dret d’atendre les comandes prèvia comprovació de les dades, quan així ho decideixi discrecionalment, sense que això suposi cap acceptació de veracitat d’aquelles que no comprovi.

Més concretament, l’usuari s’obliga a proporcionar informació veraç, a mantenir-la actualitzada i a possibilitar el lliurament de la comanda, proporcionant una adreça correcta i un horari de recepció viable. Si no és així, AKIARA no es responsabilitza pel retard en el lliurament de les comandes.

 

3  PROCÉS DE COMPRA

Els preus que s’indiquen a la web són amb IVA inclòs i respecten la clàusula del preu fix en la Llei del Llibre en vigor. AKIARA no desitja, en cap cas, fer la competència a les llibreries, principal canal de venda de llibres.

Per realitzar una compra serà indispensable que l’usuari vagi a la pàgina del(s) llibre(s) que vol comprar i triï l’opció «comprar», especificant la quantitat desitjada a la casella corresponent. A la banda superior dreta de la web apareixerà la icona de la cistella de la compra amb els exemplars que ha triat. Si prem aquest botó, el remetrà directament a la botiga electrònica, on haurà d’omplir un formulari (seguint les instruccions que se sol·licitin en cada moment) i validar la comanda. Aleshores li informarem del preu definitiu dels productes, així com dels terminis aproximats de lliurament. Passarà automàticament a la passarel·la virtual (TPV virtual) del Banc de Sabadell, on podrà realitzar el pagament per mitjà d’una targeta de crèdit.

En tot moment l’usuari tindrà informació del procés de compra. La validació de la compra suposa l’acceptació d’aquestes condicions generals i constitueix una prova del coneixement i conformitat per part del client.

Una vegada realitzada la comanda i rebut el pagament corresponent, AKIARA procedirà a emetre i enviar una factura al client, a l’adreça que aparegui en el formulari de compra. En el termini més breu possible, AKIARA passarà a tramitar la comanda. Aquesta brevetat pot veure’s alterada durant els períodes de vacances, concretament abans de Reis, de Pasqua o durant el mes d’agost, de manera que AKIARA demana des de ja disculpes als usuaris de la seva web.

 

4  DADES PERSONALS

Les dades facilitades pels usuaris s’inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s’utilitzaran únicament per poder tramitar la comanda. En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i cancel·lació previstos a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre, enviant un correu electrònic a info@akiarabooks.com, o enviant una carta a l’adreça postal d’AKIARA, que consta al principi d’aquestes condicions.

 

5  PROCÉS DE PAGAMENT

El pagament de les compres a la botiga online d’AKIARA s’ha de fer mitjançant targeta de crèdit Visa o MasterCard. El cobrament es farà en el moment de la tramesa. El pagament amb targeta de crèdit es fa a través del servidor de l’entitat bancària, que garanteix la seguretat del client gràcies al protocol basat en l’estàndard SSL, que fa que les dades viatgin encriptades per la xarxa i ningú no pugui interceptar-les ni utilitzar-les de manera fraudulenta. Les dades de la targeta de crèdit es transmeten protegides directament al banc i aquesta informació mai no arriba a cap altre destinatari.

En cas de denegació del pagament, la comanda es cancel·larà i se n’informarà l’usuari amb un missatge electrònic. En cas de pagaments amb targetes emeses en un altre país diferent d’Espanya, el banc emissor haurà d’estar acollit al Protocol de Seguretat de Comerç Electrònic Segur (CES).

 

6  DESPESES D’ENVIAMENT

Per a comandes a Espanya i Portugal, la tramesa dels productes es fa per missatgeria urgent i les despeses d’enviament són gratuïtes.

Per a comandes a les Illes Canàries, Ceuta, Melilla, Madeira o Açores, així com a la resta d’Europa, la tramesa dels productes es fa per correu postal i s’afegeixen 5 euros de despeses d’enviament.

Per a comandes a altres parts del món, consulteu les condicions enviant un correu electrònic a info@akiarabooks.com.

 

7  INCIDÈNCIES

El lliurament de qualsevol dels productes objecte de compravenda a l’empara de les presents condicions generals està condicionat pel pla de disponibilitat d’AKIARA, que realitzarà tot els esforços per efectuar els lliuraments en la data prevista, oferta o confirmada. Si no disposa d’estocs immediats dels llibres demanats, procedirà a informar immediatament el comprador.

Si es produeix un retard en el repartiment de la comanda per part del transportista, l’usuari pot adreçar-se a AKIARA, que farà la reclamació al transportista o a Correus i el tindrà puntualment informat del tràmit. No obstant això, AKIARA no adquirirà responsabilitat alguna si s’incompleixen aquestes dates sempre que sigui per causes alienes.

Si el retard en el lliurament és imputable a AKIARA i supera els 15 dies (amb excepció del període de vacances), es procedirà, si així ho demana per escrit el client, a la devolució íntegra de l’import pre-pagat per la mercaderia el lliurament de la qual s’ha retardat. Així mateix, AKIARA no resultarà responsable per cap lucre cessant o dany emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

 

8  DRET DE DEVOLUCIÓ

L’usuari pot desistir de la compra en un termini de 14 dies hàbils des de la recepció de la comanda per part d’AKIARA. En aquest cas, contactarà per telèfon (93 217 20 31) o per correu electrònic (info@akiarabooks.com) amb AKIARA, que tramitarà la devolució, sempre que s’arribi a un acord entre les dues parts implicades. Es pot exercir el dret de desistiment si es produeix alguna de les situacions següents:

Si el producte adquirit no satisfà l’usuari. Es pot tornar el producte a AKIARA pel mitjà triat per l’usuari. En aquest cas, AKIARA reemborsarà el preu del producte però no las les despeses de tramesa i devolució.

Si el producte adquirit és defectuós d’origen. Un cop AKIARA rebi el producte retornat, n’enviarà un altre amb la mateixa referència. En aquest cas, es facturarà només la primera tramesa i AKIARA es farà càrrec de la devolució i de la tramesa subsegüent. En cas de canvi per un altre producte, les despeses de la nova tramesa i devolució seran assumides per l’usuari.

Si el producte lliurat és erroni. Aleshores, AKIARA assumirà les despeses de recollida i lliurament del producte correcte.

Si el producte no es pot lliurar en el termini prèviament indicat per AKIARA en el moment de respondre a la comanda.

Si AKIARA, per causes directes o indirectes, es veu impossibilitada per servir el producte.

AKIARA no admetrà devolucions d’aquells productes que puguin haver estat reproduïts, copiats o utilitzats prèviament. AKIARA només acceptarà la devolució de la mercaderia física si aquesta està en el mateix estat en què va ser lliurada al comprador.

El reemborsament es farà a través del mitjà de pagament que el comprador va fer servir en el moment de fer la comanda. Qualsevol reemborsament es farà un cop s’hagi comprovat i validat l’estat del producte retornat a la seu d’AKIARA. El reemborsament es farà en un termini màxim de 30 dies.

 

9  GARANTIA

La garantia s’aplica només quan un producte sigui utilitzat sota les condicions normals d’explotació determinades pels fabricants. AKIARA no està obligada a indemnitzar a l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, pèrdues de benefici o lucre, danys que provinguin d’una deterioració o pèrdues de dades.

AKIARA no respondrà en cap concepte de les possibles fallades o defectes que puguin tenir els productes proporcionats. Serà el propi fabricant qui, amb la seva garantia, respondrà dels possibles desperfectes que el producte albergui. Els productes queden fora de garantia si han sofert, un cop lliurats al client, alguna deterioració per fets externs, accidents o mal seguiment de les instruccions del fabricant.

 

10  LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

Les operacions fetes a través de la web www.akiarabooks.com se subjecten a la legislació d’aplicació a Catalunya. En cas de conflicte en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions, la via jurisdiccional és als jutjats i tribunals que estableixi la normativa aplicable en matèria de consumidors finals (lloc del domicili del comprador). En cas de venda fora d’Espanya o no feta pel consumidor final, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l’extinció d’AKIARA o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida (voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitació o espera, etc. En virtut del que disposa la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista, així com en el que regula la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), AKIARA atorgarà un termini de 15 dies per a la resolució o desistiment del contracte.